smog jest groźny
I poziom ostrzegania w 2021 r.

25 lutego 2021 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach zamieścił na swojej stronie internetowej informację o wystąpieniu I poziomu ostrzegania (żółtego), związanego ze złym stanem powietrza w m.in. Strefie Śląskiej do której należy miasto Radzionków.

Przyczyną wystąpienia I poziomu ostrzegania jest istniejące od 25 lutego do końca 2021 roku ryzyko przekroczenia dozwolonej liczby 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dobowej dopuszczalnej 50µg/m3 pyłu zawieszonego PM10, ustalone wg kryterium liczby przekroczeń z ostatnich 12 miesięcy na niektórych stanowiskach pomiarowych w Strefie Śląskiej.

W związku z powyższym, oprócz realizowanych w ciągłym zakresie działań edukacyjnych, mają zostać podjęte działania informacyjne i ostrzegawcze w zakresie jakości powietrza.

Główną przyczyną wystąpienia przekroczenia dopuszczalnej liczby 35 dni ze stężeniami dobowymi pyłu PM10 wyższymi niż 50µg/m3 jest emisja ze spalania paliw do celów grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych podczas występowania niekorzystnych warunków meteorologicznych, powodujących kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, a także wzmożony ruch samochodów.

Szczegółowe informacje znajdują się w KOMUNIKACIE.

Informację o poziomach ostrzegania zawiera aktualny "Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego"

Informacje o tzw. alarmach smogowych:

Prognoza jakości powietrza:

wfoś czyste powietrzeW związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji Programu rządowego „Czyste Powietrze” informujemy, że jest on prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Informacje są udzielane w następujących lokalizacjach:

Czytaj więcej...

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl