YBFB Instagram - logoBIP

  neirychomości        dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystegoSystem Informacji PrzestrzennejKurierSMSPowietrzeOstrzeżenia GPSZOK - logoHarmonogram-Rewitalizacja - logoEBOIPomoc prawnaOchrona Danych Osobowych - klauzula

 

 

Logo Górnośląsko-Zagłębiowskiej MetropoliiLogo portalu obywatel.gov.pl     Dostępność Plus Samorząd na plus - logo  

 

Odważyć Się, Zwolennik, Nawóz, Szambo Beczki, RolnictwoJeżeli w pobliżu domu przebiega rura kanalizacyjna, to obowiązkiem i zarazem najwygodniejszym rozwiązaniem jest podłączenie się do kanalizacji miejskiej. W przypadku brak kanalizacji ścieki można odprowadzać z domu poprzez szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

Budowa szamba nie wymaga zezwolenia na budowę. Jedynie przed rozpoczęciem budowy należy zgłosić ten zamiar w wydziale budowlano-architektonicznym.  Podobnie z przydomową oczyszczalnią ścieków również wymagane jest tylko zgłoszenie do organu budowlano-architektonicznego, ale tu pojawia się jeszcze dodatkowy obowiązek – zgłoszenie instalacji do urzędu gminy przed jej uruchomieniem.

W ostatnim czasie odprowadzanie i oczyszczanie nieczystości ciekłych pochodzących z gospodarstwa domowego w przydomowych oczyszczalniach ścieków stało się rozwiązaniem bardzo popularnym. Można stwierdzić, że z uwagi na mnogość modeli, jak też łatwość w realizacji zaczęły one wypierać tradycyjne rozwiązanie, czyli bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe. Dodatkowo w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków nie zachodzi konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci wywozu nieczystości. Przydomowa oczyszczalnia ścieków składa się z zespołu urządzeń oczyszczających, które odprowadzają oczyszczone ścieki do ziemi lub też wód powierzchniowych.

Słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna, a przy tym niewłaściwe pozbywanie się ścieków z szamba (nieszczelność, wylewanie ścieków bezpośrednio do gruntu lub rzeki) czy przydomowej oczyszczalni ścieków, jak podkreślają raporty Najwyższej Izby Kontroli, to elementy mające wpływ na złe parametry wody przeznaczonej do spożycia (ujęcia wody pitnej, studnie). Najczęstsze problemy to występowanie w wodzie bakterii z grupy coli.

Mieszkańcy korzystający z szamb i przydomowych oczyszczalni zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych systematycznie, aby nie dopuścić do przepełnienia się urządzenia. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Radzionków opróżnianie szamba powinno odbywać się nie rzadziej niż co trzy miesiące. Natomiast częstotliwość opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków należy dostosować do wymogów instrukcji ich eksploatacji.

Z kolei gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zarówno przydomowych oczyszczalni, jak i zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. W naszej Gminie kontrole w terenie są prowadzone już od kilku lat. Jednak ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią w tym roku kontrole te będą miały inną formę. Mieszkańcy posiadający zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie otrzymają pismo z prośbą o przedłożenie kopii  umów i dowodów uiszczenia opłat za usługi asenizacyjne za rok 2020.

Właściwa gospodarka wodno-ściekowa jest naszym wspólnym dobrem, dzięki czemu zapewnimy bezpieczeństwo zdrowia i życia dla siebie i najbliższych (w tym sąsiadów) oraz dla środowiska naturalnego.

Ewa Łabno

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl