Lokalizacja Selekciorza

Na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Szybowej uruchomiono Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, od niedawna nazywany Selekciorzem. .

Dni i godziny otwarcia

Godziny otwarcia : wtorek, czwartek, sobota od godziny 10:00 do 18:00

Co mogę tam oddać?

W Punkcie można oddać tylko wyselekcjonowane odpady komunalne (w tym odpady niebezpieczne). Nie przyjmuje się zmieszanych odpadów komunalnych.

Odpady w Selekciorzu odbierane są tylko od mieszkańców Radzionkowa. W przypadku przedsiębiorców odbierane są jedynie komunalne odpady segregowane ze szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz papieru i tektury.

W Selekciorzu nie są przyjmowane odpady powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Bieżące informacje w zakresie GPSZOK znajdują się w aktualnościach.

PSZOK

Projekt ” Wyposażenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szybowej w Gminie Radzionków” o wartości 246.670,96 PLN został zrealizowany w latach 2014-2015 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

logo WFOŚ

 

Urząd Miasta Radzionków

   ul. Męczenników Oświęcimia 42
   41-922 Radzionków
   tel.: 32 388 71 30
   fax: 32 289 07 20
   e-mail: um@radzionkow.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek
7:00 - 15:00

Środa
7:00 - 17:00

Piątek
7:00 - 13:00

 

Informacje o serwisie

Informacja o stosowaniu ciasteczek (cookie)

Deklaracja dostępności

 

ZGŁOŚ AWARIĘ OŚWIETLENIA:

całodobowy numer telefonu tel.: 801-800-103

e-mail: oswietlenie@radzionkow.pl